خرید اینترنتی آموزش خوشنویسی تحریر و نستعلیق

این مجموعه برای یادگیری خوشنویسی بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری خط خوش است.

آموزش خوشنویسی نستعلیق                       آموزش خط تحریر

آموزش خوشنویسی نستعلیق  آموزش خط تحریر

نقش مهم خانواده در خوش خط بودن فرزندان

 

​ داشتن خط زيبا يك اتفاق بسيار خوشانيد براي هر شخصي است. حال آنكه خانواده ها به اين موضوع اهميت زيادي نمي دهند. بيشتر والدين در فكر فرستادن فرزندان خود در كلاس هاي آموزشي از قبيل موسيقي، زبان و ورزش هستند و هيچ توجهي به وضعيت دست خط فرزند خود ندارد.

​ تمام كساني كه در بزرگسالي خط ناخوانا و ناشكيب و امضايي نازيبا دارند، ريشه آن را در كودكي جستجو مي كنند. آنها بر اين نظر هستند كه والدين هيچ توجهي به خط آنها نداشته اند و هيچگاه براي زيبا نويسي و خوشنويسي فرزند خود را تشويق نكرده اند. اگر خانواده خط ناخواناي فرزند خود را مي ديدند، بي توجه از كنار آن رد شده اند. بي آنكه براي تشويق او به زيبانويسي تلاشي كرده باشند.

 

  • عوامل تاثيرگذاري خانواده ها در خط زيباي فرزندان

خانواده ها تاثير زيادي بر خط زيباي فرزندان دارند و عوامل مختلفي در اين زمينه نقش دارند كه از جمله مي توان موارد زير را نام برد:

  • 1-بد خط بودن والدين

والديني كه خودشان بدخط هستند، عموما تلاشي نيز براي خوش خط شدن فرزندشان نمي كنند. والدين اولين الگوي فرزندان هستند. حال اگر والدين بد خط باشند، بي ترديد در فرزند نيز موثر است. حتي در بسياري از موارد برخي از والدين بر اين نظر هستند كه بدخط بودن ژنتيكي است و از آنها به فرزندان منتقل شده است و هيچ راه درماني نيز ندارد. به همين دليل والدين نه براي خوش خط شدن فرزند تلاش مي كنند و نه او را براي فراگيري زيبا نوشتن تشويق مي كنند.

  • 2-بي توجهي والدين به فرزندان

برخي از والدين هيچ توجهي به خط فرزندان خود ندارند. حتي ممكن است براحتي از كنار بد خط بودن فرزند خود عبور كنند. اين گروه از والدين بد خطي فرزندان را به ظاهر مي بينند، اما هيچگاه در آن دقيق نمي شوند. آنچه براي خانواده هاي اين چنيني اهميت دارد، وضعيت تحصيلي فرزند است. در واقع نمره هاي فرزند در اولويت است و اگر كودك خط ناخوانايي دارد، هيچ اهميتي ندارد.

  • 1-بي اهميت بودن نسبت به خوشنويسي فرزندان

از نظر برخي از والدين خوشنويسي اهميت زيادي ندارند. آنها به خوشنويسي به عنوان يك هنر رده پايين نگاه مي كنند و از نظر آنها فرزند به خط زيبا نياز ندارد. بلكه بايد بتواند نمرات عالي را در درس خود كسب كند. همچنين اين دسته از والدين تصور مي كنند با بزرگتر شدن فرزند، خط او نيز به طور خودكار تكامل مي يابد. بنابراين تلاشي براي خوش خط شدن فرزند نمي كنند.

تشويق فرزندان براي خط زيبا و خوانا

والدين مهمترين الگوها و تاثيرگذارترين افرادي هستند كه مي توانند در ارتقا سطح علمي و تربيتي فرزندان ايفاي نقش كنند. حال براي خوشنويسي و داشتن خط زيبا نيز بايد توجه زيادي بر روي فرزند خود معطوف كنند. والدين براي كمك و تشويق فرزند خود براي زيبانوشتن مي توانند او را در كلاس هاي آموزش خوشنويسي ثبت نام كنند. در كلاس هاي خوشنويسي تكنيك هاي زيادي به هنرآموزان آموزش داده مي شود كه عبارتند از:

  • 1-آموزش كج نويسي: در اين روش دبيران و خوشنويسان سعي مي كنند تا به فرزندان شما نحوه به دست گرفتن و حركت صحيح قلم را آموزش دهند. براي مثال نزديك بودن بازو به بدن و سفت گرفتن بيش از حد شست و دور بودن خيلي زياد نوك قلم تاثير منفي در خوشنويسي و خط زيبا دارد كه در كلاس هاي آموزشي نحوه صحيح آن گفته مي شود.
  • 2-پرفشار نوشتن: برخي از فرزندان عادت دارند در هنگام نوشتن فشار زيادي بر روي قلم وارد كنند. در حالي كه فشار بيش از حد سبابه موجب بدخط شدن نوشته ها مي شود.
  • 3-زاويه دار نويسي: يكي ديگر از دلايل بدخط شدن بسياري از محصلين و فرزندان، زاويه دار نويسي بيش از حد است. به اين معنا كه با سفت شدن بيش از حد شست و بيش از حد شل نگه داشتن قلم، خط از حالت طبيعي خارج مي شود.
  • 4-فاصله گذاري : يكي ديگر از آموزش هاي كلاس خوشنويسي، آموزش دادن به هنرجويان براي خودداري در فاصله گذاري بيش از حد است كه با حركت سريع قلم به سمت چپ ايجاد مي شود.
  • نقش والدين در خوشنويسي فرزندان

اولين نقش والدين در آموزش خوشنويسي فرزندان، فرستادن او به كلاس هاي خطاطي است. در مرحله بعد بايد به فرزند خود در انجام تكاليف و از سرگرفتن سرمشق ها كمك كنند. والدين با تشويق فرزندان مي توانند آنها را در برداشتن گام هاي بلندتر كمك كنند. نظارت دورادور و همچنين تقويت اعتماد به نفس فرزندان مي توانند در آموزش خوشنويسي آنها تاثير زيادي داشته باشد.

منبع: khatoghalam.com


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : خوشنويسي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :